Over MCare 4 you

MCare 4 You staat voor “mijn zorg voor jou”.
Het betreft de geboden zorg en begeleiding die wordt uitgedragen en ingevuld, welke leidt tot de wijze van verplegen en begeleiden van de nog jonge cliënten.
MCare 4 You richt zich primair op locatie-onafhankelijke zorg voor zieke kinderen die buiten het ziekenhuis medische zorg nodig hebben, met als verzorgingsgebied de provincie Limburg.

De doelstelling van MCare 4 You is om zorg op maat te leveren, afgestemd op de zorgbehoefte die afhankelijk is van de zorg indicatie en zorgzwaarte van de individuele cliënt.
Daarbij kan een kleine organisatie als MCare 4 You flexibeler, sneller en bovenal persoonlijker invulling geven aan de zorgvraag, wensen en behoeften van cliënten dan grote organisaties die met loondienstverbanden werken, hetgeen duidelijk onderscheidend is.
Uiteraard speelt in de gezondheidszorg ook privacy en onderling vertrouwen een zeer belangrijke rol, hetgeen bij MCare 4 You op een respectvolle en professionele manier gewaarborgd is.